تنهایی ,مستردیتینگ ,شیرین ,بارها ,برای خودم ,بیرون رفتن

ترکیب دو کلمه مَستربِیت (masturbate) به معنای خودارضایی و دِیتینگ (dating) به معنای قرار گذاشتن و بیرون رفتن و این صحبت ها، واژه جدیدی ساخته: مَستردیتینگ. یعنی بیرون رفتن ها و تفریح کردن های تنهایی به قصد کیف کردن و لذت بردن. به گمانم من الهه مستردیتینگ باشم. بارها و بارها و بارها تنهایی سینما رفتم، تنهایی قدم زدم، تنهایی برای خودم و فقط برای خودم آشپزی کردم، تنهایی روی صندلی رستوران های کوچک نشستم و غذا خوردم و دوتایی ها و چندتایی ها را تماشا کردم. از من بپرسید میگویم مستردیتینگ هیچ هم اتفاق غمگینی نیست و اصلا و ابدا مقابل اجتماعی بودن و در کنار انزوا و افسردگی قرار نمیگیرد. من سرزنده ام. دوست های زیادی دارم و در انواع رابطه هایم احساس شادی میکنم. با این حال گاهی نیاز دارم به مستردیتینگ. به تنها بودن. به تنهایی کیف کردن. به اینکه فقط خودم باشم و خودم. غذا را به سلیقه "من" انتخاب کنم. فیلم را به سلیقه "من" ببینم. جوری لباس بپوشم که "من" راحت است. به کتابفروشی هایی بروم و در خیابان هایی قدم بزنم که من با آنها خاطره دارد. غذا را جوری طعم دار کنم که "من" میپسندد. لذت بخش نیست؟ اینکه ناگهان من محوریت همه چیز باشد.

اما فکر میکنم یک مرز باریکی این وسط میان واژه غریب مستردیتینگ و جمع گریزی وجود دارد و آن این است که به تنهایی لذت بردن عادت نکنیم. تنهایی خوب است. شیرین است ولی از آن شیرین های لیموشیرینی. کمی که بماند تلخ میشود و دل را میزند. طعم شیرین دوتایی بودن ها و چندتایی بودن ها هم خوب است اما زیادی آن هم آدم را خسته میکند. لذا بعنوان پند شبانه باید خدمتتان عرض کنم که تعادل داشته باشید فرزندان من چرا که تعادل خوبترینِ چیزهاست!

منبع اصلی مطلب : بوی سیب میدهی دختر :)
برچسب ها : تنهایی ,مستردیتینگ ,شیرین ,بارها ,برای خودم ,بیرون رفتن
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : Masturdating